Over ons

Graag wil buurthuis ‘t Ambacht u informeren over zijn activiteiten.

Het buurthuis heeft “eigen” activiteiten, dat zijn activiteiten die geleid worden door werkgroepen van vrijwilligers. Voorbeelden daarvan zijn spel- en sportactiviteiten en cursussen voor kinderen, tieners en volwassenen, het eetcafé en samenwerkingsactiviteiten met andere organisaties en het draaien van de bar.

Op de achtergrond werkt een Stichting, die ook ´t Ambacht heet en die ervoor zorgt dat het buurthuis als buurtorganisatie kan draaien.

Het bestuur van de Stichting ’t Ambacht: Sander Taam, voorzitter, Thijs van Empelen, secretaris / penningmeester en Hans de Jong bestuurslid  / beheerder.

Sander Taam, Voorzitter

Thijs van Empelen, Secretaris / Penningmeester

Op de open dag, najaar 2012, heb ik aangegeven wel deel te nemen in het bestuur.
Begin 2014 heb ik de taak als penningmeester op me genomen. Daarnaast onderhoud ik de contacten met de externe huurders en met de externe leveranciers.

Mijn leeftijd is 72 jaar. Ik ben getrouwd met Bep en heb drie kinderen en vijf kleinkinderen. Ik was werkzaam in de automatisering van personeelssystemen bij Hoogovens en na 1993 bij ABN AMRO. Daarnaast was ik kaderlid van de bond en lid van de OR.

In de beginjaren ’80 was ik al actief bij de wijkvereniging de Horn. Na mijn pensionering heb ik het vrijwilligerswerk weer opgepakt. Naast het werk voor het buurthuis ben ik sinds mei 2012 ook penningmeester van de Volksuniversiteit Alkmaar.

Hans de Jong, Bestuurslid